Fogarassy Miklós: EX LIBRIS

Villányi László: valaki majd
                (ismeretlen költőnők versei)

A szerepekben, maszkok mögött megszólaló lírának is (és bizonyos tekintetben Schein könyve is felfogható ekként) komoly tradíciói vannak költészetünkben. Villányi László új kötete – melyet papírja, tördelése, szép borítója miatt mint bibliofil kiadványt is kellemes kézbe venni – igazi „trouvaille”: több mint félszáz ismeretlen költőnő hangján szólalnak meg a költő négysorosai.             
  Miközben évről évre jeles költőnőkkel ismerkedhet meg a versolvasó, akiknek költeményei a női szív és létezés sajátos érzés-, életfelfogási, gondolkodási módjának világába avatnak be, lám, most akadt egy férfi poéta – aki képzeletét és érzékenységét mozgósítva – miniatűr, tömör költeményeiben arra vállalkozik, hogy nők hangjain szólaljon meg. Villányi nyolc éve megjelent válogatott verseskönyvének címe az volt: Egy másik élet – ez esetben nem egy, hanem hatvankilenc élet szívrebbenése, belső meditációja, kedélyvilága tükröződik a könyvben. A tematikailag természetesen a szerelmi, párkapcsolati viszony viszi a prímet. Villányi globálisan játssza végig a szerepjátékot – minden kontinensről és sok-sok országból való „ismeretlen költőnőt” beszéltet („ismeretlen magyar költőnő” viszont nincs a sorozatban). A legtöbben európaiban országok képzeletbeli lakói, de szép számmal vannak képviselve ázsiai, latin-amerikai vershangok is. Az különösen szerencsés, hogy a nemzet-jelzések dacára a „couleur locale” csak itt-ott csillan fel, egy észt vagy kambodzsai ál-szerző belső hangja például a (többnyire) négyszer 10-13 soros formában csak ritkán mutat ilyen jelzést. Inkább az ’női lélek’ tapintata, érzelmi finomsága (néha a vágyakozó férfival kapcsolatos iróniája, érzékeinek ellenkezése) fejeződik ki bennük. Villányi – ez tényvalóság – pályakezdésétől egy finom tónusú „szerelmi költészet” elkötelezettje; most ez a lírai altruizmus, s a vele járó változatos szerepjátszás nagyon igényesen, megnyerő sikerrel került ki a – bizonyára digitális – tolla alól. Sajátos módon ’kínaias’, ’japános’ hatása is van e sajátos, zárt, intim költészetnek – az olvasó késztetést érez, hogy Kosztolányi távol-keleti versfordításait, átköltéseit kívánja meg hozzá poétikai kísérő-íznek. (Orfeusz, 2008. 73 l. 1500 Ft)

(Élet és Irodalom, 2009.január 9.)